Vizija in poslanstvo

Podjetje Progas d.o.o. se ukvarja z distribucijo sistemov Proteng in svetovanjem na področju požarne varnosti. Na slovenskem tržišču smo ekskluzivni distributer za požarne sisteme Proteng®.

Nudimo vam kakovostno svetovanje in rešitve na področju požarne varnosti. Stremimo k minimiziranju in odpravljanju možnih požarnih tveganj. Prav tako želimo prispevati k zagotavljanju in doseganju višjega nivoja požarne varnosti in s tem preprečiti in zmanjšati večjo materialno in finančno škodo. Dolgoročni cilji  je ozaveščati podjetja in ljudi o pomembnosti požarne varnosti ter jim s svojim prodajnim programom proizvodov za požarno zaščito nuditi najbolj optimalno zaščito za njihovo premoženje in življenje.